In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, wat je rechten zijn als gebruiker, geven we aan met welk doel we informatie gebruiken en meer. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen. Gorilla Services houdt je graag op de hoogte hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven. 


1. Introductie

2. Wijzigingen in dit privacybeleid

3. Gebruikers van dit privacybeleid

4. Rechten van onze gebruikers

5. Informatie die we verzamelen

6. Hoe gebruiken we de informatie die we verzamelen

7. Informatie die we delen met derden en partners

8. Cookies

9. Beveiliging

10. Opslagbeperking en behoud van gegevens

11. Veiligheid van minderjarigen

12. Je rechten uitoefenen of klacht indienen


1. Introductie

Gorilla Services vindt vertrouwen, transparantie en recht op privacy zeer belangrijk en verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens. We houden ons strikt aan de vereisten van GDPR voor Europese gebruikers en degenen wiens informatie we ontvangen onder de EU-US Privacy Shield, door:

 • duidelijk aan te geven voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. We doen dit via ons privacybeleid en cookiebeleid;

 • de verzameling van persoonlijke gegevens te beperken en enkel de persoonlijke gegevens te gebruiken die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • expliciete toestemming te vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waar toestemming vereist is;

 • gegevens niet aan derden door te geven, tenzij dit noodzakelijk is om de gevraagde service te verlenen of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;

 • afspraken, wanneer we je gegevens delen, te maken met derden om er onder andere voor te zorgen dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

 • passende beveiligingsmaatregelen te nemen om persoonlijke gegevens te beschermen en ook de vereisten van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;

 • het recht te respecteren om je persoonlijke informatie ter inspectie, correctie of verwijdering te verstrekken.

Neem voor vragen contact op met privacy@gorillaservices.nl. Door onze service te gebruiken en / of een account te registreren, ga je ermee akkoord dat je onze Privacy Policy hebt gelezen en begrepen zoals hieronder uitvoering behandeld wordt.


Over deze Privacy Policy

Gorilla Services, Reduitlaan 25, 4814 DC Breda, +31 (0)76 2052004, info@gorillaservices.nl is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor dit privacybeleid. Het gebruik van ‘we’ in deze Privacy Policy refereert naar Gorilla Services.


Het privacybeleid omvat alle producten, services en oplossingen die we bieden. De referenties naar ‘data’ in deze Privacy Policy refereren naar alle data en informatie die we van je verzamelen of het nu vragenlijsten, onderzoeken, contactgegevens of data zijn die we gebruiken voor het optimaliseren van onze site. Deze gegevens blijven natuurlijk van jou met de toebehorende rechten. Als we refereren naar persoonlijke informatie of gegevens, dan bedoelen we daarmee de gegevens die we verzamelen als controller (gegevens die wij zelf beheren) of als verwerker (de gegevens die we in opdracht van onze klanten verwerken voor onze klanten zoals de gegevens van respondenten voor de vragenlijsten).


Door persoonlijke informatie te verstrekken, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van deze Privacy Policy. We hopen dat dit privacybeleid je helpt met het begrijpen wat we aanbieden, wat je van ons kunt verwachten en wat we verwachten van jou.


Gorilla Services heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Je kunt contact opnemen via het postadres Reduitlaan 25, 4814 DC Breda, of per e-mail via privacy@gorillaservices.nl


2. Wijzigingen in dit privacybeleid

Van tijd tot tijd zullen we deze Privacy Policy updaten door een nieuwe versie online te zetten. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen binnen het privacybeleid, raden we je aan om deze pagina geregeld te raadplegen op veranderingen. Mochten er belangrijke wijzigingen zijn, dan zullen we je op de hoogte brengen van onze herziene Privacy Policy op de site. Zo helpen we in de bewustwording van de informatie die we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en onder welke omstandigheden op een transparante wijze.

Mocht je vragen hebben over dit privacybeleid of over onze omgang met persoonsgegevens, stuur gerust een e-mail naar privacy@gorillaservices.nl.


3. Gebruikers van dit privacybeleid

Dit privacybeleid bevat relevante informatie voor:

 • Klanten: je bent als organisatie klant van Gorilla Services. Je bent een samenwerking aangegaan met Gorilla Services middels een overeenkomst en beheert een account waarin je data kunt inzien.

 • Eindgebruiker: je hebt via een klant van Gorilla Services toegang gekregen tot de software als eindgebruiker. Je beheert het account niet, maar je hebt toegang om data van deze klant in te zien.

 • Respondenten: je hebt een vragenlijst, onderzoek of formulier ontvangen uit naam van een organisatie via de software van Gorilla Services.

 • Websitebezoekers: je hebt onze website bezocht om meer informatie te vinden over onze feedback oplossingen of omdat je misschien wel geïnteresseerd bent om een van onze klanten te worden.


Wat is onze rol?

Gorilla Services is zowel controller als verwerker:

 • Controllers: Organisaties die in het beheer zijn van persoonlijke data of die de verwerking van gegevens hebben uitbesteed.

 • Verwerkers: Organisaties die persoonlijke data verwerken en te maken hebben met dataopslag, beveiliging en het kunnen inzien van persoonlijke gegevens.


4. Rechten van onze gebruikers

Jouw rechten

Je hebt bepaalde wettelijke rechten om informatie te verkrijgen over de vraag of we persoonlijke informatie bewaren, om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie die we bezitten en om correctie, update, wijziging of verwijdering in gepaste omstandigheden te verkrijgen. Sommige van deze rechten kunnen onderworpen zijn aan enkele uitzonderingen of beperkingen.

 

Wij zullen reageren op je verzoek tot uitoefeningen van deze rechten binnen een redelijke termijn en in alle gevallen binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek.


Rechten omtrent je persoonlijke gegevens:

- Recht op inzage

- Recht om de verwerking te beperken

- Recht op rectificatie

- Recht om te wissen

- Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

- Recht om toestemming in te trekken

- Recht op data-portabiliteit


Belangrijke informatie over je rechten als klant

In relatie tot de gegevens van onze klanten zijn wij de controller. Wanneer je als klant van ons een overeenkomst aangegaan bent met Gorilla Services, heb je recht op een kopie van alle persoonlijke gegevens die wij van je bewaren. Je hebt ook het recht om bovenstaande rechten uit te oefenen en bij ons een verzoek in te dienen. Als je een volledige kopie van al je gegevens wilt ontvangen of een beperking wilt aanvragen voor de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, neem dan contact met ons op via privacy@gorillaservices.nl of je contactpersoon bij Gorilla Services.


Belangrijke informatie over je rechten als respondent en eindgebruiker

In relatie tot de gegevens van respondenten en eindgebruikers zijn wij de verwerker. Als je een vragenlijst, enquête of formulier hebt ontvangen vanuit een organisatie (een klant van Gorilla Services) of eindgebruiker bent in het account van onze klant, dien je rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende organisatie om je persoonlijke gegevens te bespreken, te beheren, te verwijderen, toegang te verkrijgen, beperking van de toegang tot of anderszins intrekking van toestemming voor gebruik van de informatie die je in je antwoorden aan hen hebt verstrekt. Gorilla Services heeft geen controle over deze gegevens en is daarom niet in een positie om deze verzoeken rechtstreeks af te handelen. Als je problemen ondervindt om de juiste persoon of organisatie te vinden, neem dan contact met ons op via privacy@gorillaservices.nl.


Belangrijke informatie over je rechten als websitebezoeker 

Als je onze website hebt bezocht en een van de eerder genoemde rechten wilt uitoefenen als websitebezoeker, neem dan contact op met het support team via privacy@gorillaservices.nl. Indien je het recht wilt uitoefenen om te worden vergeten wat enkel betrekking heeft op ons gebruik van cookies, dan kun je dit wijzigen door middel van cookies in de instellingen van je browser te wissen.

Lees meer over het gebruik van cookies op onze website in ons cookiebeleid.


5. Informatie die we verzamelen

Persoonlijke data en gegevens omvatten niet alleen naam en adres, maar ook e-mailadres, locatie, IP-adres, klantnummers et cetera. Alle gegevens die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon zijn persoonsgegevens. We kunnen verschillende types van persoonlijke informatie onderscheiden die we verzamelen.


Contactinformatie

We registreren onderstaande contactgegevens:

- voor- en achternaam

- e-mailadres

- organisatie

- functie

- taal

- vakgebied


Je verstrekt ons persoonlijke gegevens door:

- gebruik te maken van onze diensten

- een formulier in te vullen op onze website

- het hebben van interactie met onze marketing of sales afdeling

- een vraag te stellen aan ons support team

- je aan te melden voor een event

- het downloaden van een e-book of whitepaper

- het inschrijven op onze nieuwsbrief


Gebruikers informatie

We verzamelen verschillende gebruikersinformatie zodra je in contact staat met onze website en online diensten zoals:

- het bezoeken van onze website

- de pagina’s die je hebt bezocht op onze website

- waar je op hebt geklikt op onze website

- wat je hebt gedownload op onze website

- het instellen van je taalvoorkeuren

Voor meer informatie, verwijzen we je graag door naar ons cookiebeleid.


Apparaat en browser informatie 

We verzamelen verschillende gegevens vanuit de apparaten en browsers die je gebruikt, zoals:

- je IP-adres

- type apparaat

- systeem en prestatie informatie

- soort browser


Logboek en monitoringsinformatie

We gebruiken logboekdata om te monitoren zoals:

- de originele bron (apparaat en browser informatie)

- welke gebruikers gegevens hebben bekeken


Dit doen we om:

- misbruik te monitoren

- technische problemen op te lossen

- nieuwe diensten en inhoud te creëren

- gedrag op anoniem niveau te volgen om trends te ontdekken

- fouten binnen de productfunctionaliteit op te lossen


Verwijzingsinformatie

Als je op onze website komt via een externe site, dan registreren wij informatie over de betreffende bron die jou als websitebezoeker naar ons heeft verwezen met behulp van analytische cookies. Dit omvat:

- welke site heb je bezocht die je naar ons heeft doen leiden

Voor meer informatie, verwijzen we je graag door naar ons cookiebeleid.


Informatie van derden en partners

Gorilla Services verzamelt alleen persoonlijke gegevens of gegevens van derden, als je expliciet toestemming hebt gegeven om je persoonlijke informatie met ons te delen of wanneer je deze data online beschikbaar hebt gemaakt voor het publiek.


Registratie informatie

Als je van onze service en diensten gebruik maakt als klant, dan verzamelen we:

- voor- en achternaam

- gebruikersnaam

- paswoord

- e-mailadres

- organisatie

- functie

- telefoonnummer

- taalvoorkeur


Factureringsinformatie

Indien je een betaling of factuur dient te verrichten naar Gorilla Services, dan vragen we je om de volgende gegevens:

- bedrijfsgegevens

- naam

- e-mailadres

- betalingsinformatie


Account informatie

Je kunt verschillende voorkeuren en persoonlijke details instellen in je gebruikersaccount van de Klantfeedbackmonitor.


Cookies

Door gebruik te maken van onze website, ben je akkoord gegaan met ons cookiebeleid. Voor meer informatie over de verschillende type cookies die wij gebruiken op onze site, verwijzen we je graag door naar ons cookiebeleid.


6. Hoe gebruiken we de informatie die we verzamelen

Gorilla Services vindt transparantie omtrent het gebruik van persoonlijke gegevens en informatie erg belangrijk en legt daarom graag uit hoe we de informatie gebruiken van onze klanten, respondenten, eindgebruikers en websitebezoekers.


Gebruik van informatie van onze klanten

De gegevens van onze klanten worden verwerkt om de uitvoering van een overeenkomst en het leveren van onze dienstverlening mogelijk te maken. Daarnaast gebruiken we gepersonaliseerde marketing om de ervaring op onze website als websitebezoeker te verbeteren, om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te laten zien binnen je interessegebied en om je informatie te sturen waarvan wij denken dat die van belang kan zijn. Je hebt altijd het recht tot afmelden. We bieden opt-out-opties in alle direct marketing e-mails. Als je geen gepersonaliseerde marketinginhoud op het web wilt zien met betrekking tot onze service, kun je de cookies wissen in je browserinstellingen.


Gebruik van informatie van de respondenten en eindgebruikers

Deze gegevens worden verwerkt in opdracht en volgens de instructies van onze klanten, waarna deze ook weer beschikbaar worden gemaakt aan de betreffende klant. Daarbij worden deze gegevens in geen geval voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt, anders dan noodzakelijk voor het mogelijk maken van onze dienstverlening of het nakomen van een wettelijke verplichting die op Gorilla Services rust.


Gebruik van informatie van websitebezoekers

We gebruiken gepersonaliseerde marketing om de ervaring op onze website als websitebezoeker te verbeteren, om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te laten zien binnen je interessegebied en om je informatie te sturen waarvan wij denken dat die van belang kan zijn. Wanneer je jouw gegevens achterlaat via een formulier op onze website, bestaat de mogelijkheid dat we je persoonlijk benaderen middels telefoon of e-mail om te vragen hoe we je verder kunnen helpen. Je hebt altijd het recht tot afmelden. We bieden opt-out-opties in alle direct marketing e-mails. Als je geen gepersonaliseerde marketinginhoud op het web wilt zien met betrekking tot onze service, kun je de cookies wissen in je browserinstellingen.


7. Informatie die we delen met derden en partners

We delen enkel persoonlijke gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en als we dienen te voldoen aan enige wettelijke verplichting. We verstrekken je persoonlijke gegevens ook aan derden in enkele andere gevallen, maar we doen dit alleen met expliciete toestemming.


We werken met de volgende derde partijen:


1. Google Analytics

Gorilla Services maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Gorilla Services in de zoekresultaten van Google zijn.


De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Gorilla Services te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gorilla Services heeft hier geen invloed op.


Gorilla Services heeft Google geen toestemming gegeven om via Gorilla Services verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


8. Cookies

Gorilla Services maakt gebruik van verschillende cookies zoals noodzakelijke cookies, functionele cookies, analytische cookies, targeting cookies, voorkeurscookies en marketing cookies. Welke soorten en voor welke doeleinden, maken we graag duidelijk in ons cookiebeleid.


9. Beveiliging

Gorilla Services waardeert het vertrouwen dat klanten in ons stellen door ons te laten optreden als verwerkers van hun gegevens. Gorilla Services neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gorilla Services maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. In al onze systemen wordt gebruik gemaakt van logische toegangsbeveiliging op basis van ‘need-to-know’. Daarnaast werken we volgens de ISO 27001 richtlijnen voor informatiebeveiliging. In onze verwerkersovereenkomst is uitgebreide informatie over de beveiliging van onze feedback-software opgenomen.


10. Opslagbeperking en behoud van gegevens

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren of zolang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Als je eigenaar bent van een account binnen ons Klantfeedbackmonitor systeem, zullen we de opgeslagen data alleen verwijderen op verzoek en volgens de instructies van de account-eigenaar. Als klant van Gorilla Services ben je zelf verantwoordelijk voor de gegevens, de termijnbewaring en de controle hiervan. Gorilla Services kan wel met technische maatregelen binnen de systemen aanpassen dat de gegevens automatisch na een bepaalde tijdsperiode worden gearchiveerd of verwijderd. Dit is flexibel en dynamisch, dus de opslagbeperking kan voor elk project anders worden ingesteld. Daarnaast kan Gorilla Services op een bepaald niveau aangeven welke gegevens moeten worden overschreven.


11. Veiligheid van minderjarigen

Onze oplossingen en diensten zijn niet bedoeld voor en mogen niet gebruikt worden door minderjarigen. We verzamelen dan ook geen informatie van minderjarigen. Onder minderjarigen verstaan we de personen onder de 16 jaar.


12. Je rechten uitoefenen of een klacht indienen

Als je dit privacybeleid hebt doorgenomen en je wilt je rechten uitoefenen of een klacht indienen, neem dan contact op met ons support team via privacy@gorillaservices.nl.


Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.